ÚOOÚ - Registrace u úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud provozujete kamerový systém bez řádné registrace u úřadu pro ochranu osobních údajů, vystavujete se riziku sankcí až do výše 10 000 000 Kč a případně i trestně právní odpovědnosti statutárního zástupce a dalších osob, které porušili povinnosti při ochraně osobních údajů.

  • Pro naše zákazníky kompletně připravíme veškeré potřebné podklady pro zaregistrování u ÚOOÚ včetně souvisejících věcí a to ZDARMA.

Pokud nejste naším zákazníkem a provozujete neregistrovaný kamerový systém a chcete se vyhnout problémům s úřadem pro ochranu osobních údajů a případným sankcím, kontaktujte nás. Zařídíme za Vás vše potřebné pro korektní registraci bez opakovaného vracení žádosti k registraci kvůli administrativním nedostatkům nebo chybně vyplněným informacím atp. Aby vše proběhlo bez problémů i v případě následné namátkové kontroly uvedených údajů ÚOOÚ přímo v místě instalace kamerového systému, je nutné místo instalace zdokumentovat a přesně a popravdě uvést jaká jsou aplikována opatření k zabránění úniku osobních údajů (fyzické zabezpečení, zaheslování, firewall, uvést seznam pověřených osob, uvést kolik kamer je použito, co přesně sledují, o jaký typ kamer jde atp.).

Doporučujeme nespoléhat na to, že zrovna Vás úřad pro ochranu osobních údajů při čím dál častějších namátkových kontrolách vynechá. Jako podnět pro přezkoumání legálnosti provozu kamerového systému stačí jeden nespokojený zákazník / soused nebo zlomyslná konkurence, která pošle na úřad email, ve kterém vyjádří pochybnosti o legálnosti provozu Vašeho kamerového systému a problém je na světě. Zatímco pokud budete dle zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů korektně zaregistrováni, nemusíte se případné kontroly z úřadu vůbec obávat.